Ooit ga je dood
West-Midden Brabant

Informatieve website over rouw en verlies voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en/of begeleiders

Onze missie

Wie zijn wij:
De Expertgroep is in 2008 opgericht. In de Expertgroep zitten medewerkers van: Amarant, SOVAK, SDW, Prisma, ASVZ en het Netwerk Palliatieve Zorg.
Wij willen informatie geven aan mensen met een verstandelijke beperking. En aan de mensen om hen heen.

Wat willen wij:
Met elkaar praten over ziek zijn, dood gaan en rouw.
Intro Ooit ga je dood

Wat doen wij:
De Expertgroep heeft een film gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk over het onderwerp ‘doodgaan’.
Een tweede film wordt nu gemaakt.

Bijna elk jaar organiseren wij een symposium. Dit is een bijeenkomst in het uitvaartcentrum. Het symposium heet Ooit ga je dood, en daar praten we over.
Wat wil je zelf als je ziek bent? Wat zijn jouw wensen dan? Of als je dood gaat?
Afscheid nemen van iemand waarvan je houdt, hoe doe je dat?
Je kunt ook rondkijken in het uitvaarcentrum. En vragen stellen over alles wat je daarover wilt weten.

We organiseren ook scholingen voor begeleiders en voor vrijwilligers. Zodat het voor hen ook makkelijker wordt om over dit onderwerp te praten.

En we bedenken steeds nieuwe dingen om ervoor te zorgen dat, als je dat wilt, je kan praten over ziek zijn, dood gaan en rouwen om iemand die je dierbaar is.

De vlinderkoffer

De Vlinderkoffer: gevuld met informatie over ziek zijn, verlies, dood en rouw.

Een hulpmiddel voor mensen met een beperking, begeleiders en hun familie

De vlinderkoffer* is een bijzonder hulpmiddel dat begeleiders en familie van mensen met een verstandelijke beperking kunnen inzetten wanneer iemand geconfronteerd wordt met een  (on)verwacht overlijden (familielid, vriend, groepsgenoot etc.). Ook kan de koffer worden ingezet wanneer iemand zelf komt te overlijden en hier meer over wil weten.

Ziek zijn, verlies, dood en rouw,
VlinderkofferIeder mens krijgt (soms verwacht, soms onverwacht ) met de dood te maken. Ooit ga je dood….. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit onderzoek is gebleken dat zij ook veel behoefte hebben aan goede informatie, ondersteuning en troost.

De Vlinderkoffer bevat materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de DVD ‘Ik ben Thomas en ik ga dood’. Er zijn kleurplaten en mappen met gedetailleerde foto’s en pictogrammen over het hele proces van ziekte, sterven, afscheid nemen, begraven, cremeren. In de vlinderkoffer zitten ook kinderboeken die op een eenvoudige manier vertellen over ziek zijn en doodgaan, maar er zijn ook boeken voor begeleiders en familie met tips en adviezen bij palliatieve zorg.
Deze vlinderkoffer bestaat al 5 jaar binnen Amarant, en is al vele malen succesvol ingezet,  en voorziet in een grote behoefte.  Naast de vlinderkoffer zijn er op de centrumlokaties van Amarant  (Het Hooge Veer en in Rijsbergen) 2 Palliatieve kasten aanwezig. Deze hebben ongeveer dezelfde inhoud als de koffer, eveneens kan het materiaal kan worden uitgeleend.

* De vlinderkoffer wordt door andere organisaties ook wel Rouwkoffer, Troostkoffer, Tranenkoffer genoemd, in principe hebben ze allemaal dezelfde functie…Binnenkort volgt op deze site een literatuurlijst met aanbevelingen!

Nieuws

Foto's Symposium 2014

Inzending van de maand

In de rubriek inzending van de maand plaatsen we iedere maand een tekening, een foto of een filmpje dat over omgaan met de dood te maken heeft.

Maak zelf een filmpje, foto of tekening of schrijf een verhaaltje over “ooit ga je dood” en wie weet wordt jouw kunstwerk de inzending van de maand.

Stuur je inzending naar info@ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl. 

Leden van de expertgroep:

Contact

Stuur ons een bericht

Niet leesbaar? Vernieuw de code captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken